Lex Specialis logo

Fundacja Lex Specialis

Odszkodowania bez prowizji

Columns image

O FUNDACJI

Celem działalności Fundacji Lex Specialis jest bezpłatna pomoc poszkodowanym w wypadkach, by uzyskiwali jak najwyższe odszkodowania od ubezpieczycieli. Fundacja bez wynagrodzenia prowadzi negocjacje z towarzystwami ubezpieczeń.

W przypadku wypłaty zbyt niskiego odszkodowania, Fundacja pomaga w doborze niedrogiej i doświadczonej kancelarii prawnej specjalizującej się w prawie odszkodowań. Naszym działaniom kieruje dewiza: „Pełne odszkodowanie dla osoby poszkodowanej w wypadku” .

Fundacja utrzymywana jest z dotacji oraz z wolnych datków. W odróżnieniu od kancelarii odszkodowawczych nie pobieramy żadnych opłat od osób poszkodowanych przed przyjęciem zlecenia jak i po wypłacie odszkodowania przez ubezpieczyciela.

Scale image

ZGŁOSZENIE SPRAWY

Fundacja Lex Specialis zrzesza osoby poszkodowane w wypadkach oraz prawników dążących do eliminowania niekorzystnych praktyk występujących w procesie likwidacji szkody, stosowanych zarówno przez kancelarie odszkodowawcze jak i towarzystwa ubezpieczeń. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej oraz nie pobiera wynagrodzenia za pomoc oferowaną w ramach statutowej działalności.

Powstanie Fundacji jest odpowiedzią na brak krajowego systemu bezpłatnej pomocy prawnej dla osób poszkodowanych w wypadkach.

Zgłoszenia prowadzenia przedsądowych spraw odszkodowawczych przyjmujemy listownie, mailowo oraz telefonicznie. Usługi świadczone przez fundację są bezpłatne.

Podczas rozmowy telefonicznej nasi prawnicy oraz konsultanci udzielają wskazówek, wyjaśnień i odpowiedzi na poruszane w rozmowie pytania, w tym w szczególności jak zgłosić szkodę do towarzystwa ubezpieczeń oraz jakie dokumenty należy przygotować do postępowania związanego z likwidacją szkody. Ponadto otrzymają Państwo informacje jakie działania należy podjąć w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania lub zaniżenia świadczeń.

Telefonicznie prowadzone są zapisy na bezpłatne konsultacje z adwokatami lub radcami prawnymi współpracującymi z fundacją.

Wyjątkowe zainteresowanie bezpośrednią formą pomocy świadczoną przez prawników fundacji powoduje czasowe trudności w dodzwonieniu się pod wskazany numer telefonu. Przepraszając za to wyjaśniamy, iż w przypadku braku kontaktu, w ciągu jednego dnia roboczego prawnik współpracujący z fundacji oddzwoni do osoby ubiegającej się o rozmowę.

Hammer image

RODZAJE SPRAW

Najczęściej osoby poszkodowane lub ich krewni zgłaszają się do fundacji w sprawach związanych z:

 • Wypadkiem komunikacyjnym, na skutek którego doszło do: obrażeń ciała, śmierci poszkodowanego.
 • Szkodą powstałą w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.
 • Błędami medycznymi.
 • Szkodą powstałą w wyniku wykonywania pracy zarobkowej.
 • Szkodą powstałą w wyniku nieuporządkowania drogi lub chodnika.
Justice image

DLACZEGO MY

W obecnym stanie wybór jako pełnomocnika kancelarii odszkodowawczej jest niekorzystny dla interesu osoby poszkodowanej, wpływ na to mają następujące czynniki:

 1. Wysoka prowizja za prowadzenie negocjacji z ubezpieczycielem (tzw. postępowanie likwidacyjnego lub przedsądowe) sięgająca zwykle od 15% do 40% od uzyskanego odszkodowania; nasza fundacja nie pobiera
  z tego tytułu wynagrodzenia;

  Więcej

  To co kancelarie odszkodowawcze nazywają dochodzeniem roszczeń w postępowaniu likwidacyjnym, polega jedynie na zgromadzeniu dokumentacji medycznej osoby poszkodowanej (karty informacyjne leczenia, historia choroby), dokumentacji związanej z powstaniem wypadku (np. notatka policyjna o zdarzeniu drogowym, wyrok sądowy p-ko sprawcy wypadku, akt zgonu) oraz przekazaniu tych dokumentów do towarzystwa ubezpieczeń wraz z pismem wzywającym do zapłaty zadośćuczynienia lub odszkodowania. Część firm odszkodowawczych nie wskazuje nawet nazw roszczeń, ani żądanych kwot. Pisma rzadko kiedy zawierają uzasadnienia, a jak są formułowane zwykle są lakoniczne i pisane przez niedoświadczonych prawników lub przez osoby bez wykształcenia prawniczego. Za zwykłe napisanie wezwania do zapłaty adwokat policzy sobie kwotę od 200 zł do 1.000 zł. Natomiast koszt usługi świadczonej przez kancelarię odszkodowawczą, przyjmując, że średnio wypłacone odszkodowanie wyniosło w ostatnich latach kwotę 24.000 zł, mieści się w granicach od 3.600 zł do 9.600 zł. Czy zatem nie sprawdzają się stare mądre przysłowia typu „biedny dwa razy traci”, czy „nie ma nic za darmo”.
 2. Wynagrodzenie prowizyjne kancelarii odszkodowawczej obciążonej jest podatkiem od towarów i usług w wysokości 23%; nasza fundacja nie pobiera wynagrodzenia, a zatem nasze usługi nie są opodatkowane;
  Więcej

  W umowach o dochodzenie roszczeń zawieranych z kancelariami odszkodowawczymi kwota prowizji zwykle podana jest jako wartość netto, tym samym przesłaniany jest ostateczny koszt usługi. W przypadku prowizji 20% wynagrodzenie faktycznie opiewa na kwotę 24,6%. Poszkodowany sam wnioskujący o odszkodowanie nie musi odprowadzać podatku od towaru
  usług, przez co dodatkowo zaoszczędza znaczne kwoty. Przy odszkodowaniu w wysokości 24.000 zł i prowizji 20% podatek VAT wyniesie 1.104 zł, czyli bliski minimalnego miesięcznego wynagrodzenia netto w Polsce.
 3. Wysokie koszty prowadzenia kancelarii odszkodowawczej; nasza fundacja nie zatrudnia przedstawicieli, korzysta z form bezpośredniego kontaktu z klientem, nie posiada zatem kosztów wynagrodzenia współpracowników.
  Więcej

  Działalność kancelarii odszkodowawczej ukierunkowana jest głównie nie na prowadzeniu sprawy klienta lecz na jego zdobyciu. Prowadzenie sprawy odszkodowawczej nie jest czasochłonne, polega jedynie na zgłoszeniu roszczenia na etapie postępowania przedsądowego, a na etapie sądowym na przekazaniu sprawy do prowadzenia kancelarii radcy prawnego lub adwokackiej. W celu zdobycia klienta kancelarie odszkodowawcze współpracują z różnymi grupami zawodowymi, najczęściej z personelem medycznym, policjantami, pracownikami firm pogrzebowych tj. osobami mającymi styczność z wypadkami. Każde przekazanie kontaktu lub podpisanie umowy przez przedstawiciela kancelarii wiąże się z wysokimi kosztami wynagradzania, osoba współpracująca otrzymuje część prowizji kancelarii odszkodowawczej w granicach od 15% do 50%. Część firm odszkodowawczych przeznacza znaczne środki na cele marketingowe, na reklamę w prasie lub internecie. Występując z roszczeniami samodzielnie lub kierując sprawę sądową bezpośrednio do kancelarii prawnej osoba poszkodowana unika kosztów związanych z wynagradzaniem przedstawicieli oraz właścicieli firm odszkodowawczych.

Mając na względzie powyższe zachęcamy do korzystania z bezpłatnych usług świadczonych przez Fundację Lex Specialis oraz współpracujących z fundacją, kancelariami adwokackimi i radcowskimi.

Pen image

Books image

STATUT

Statut naszej fundacji znajduje się pod tym linkiem.